Δήλωση συμμετοχής

Expo Yachting Crete 2023 > Δήλωση συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στην Expo Yachting Crete 2022, κατεβάστε τη δήλωση συμμετοχής που θα βρείτε παρακάτω και αποστείλτε την στην 

κα Πατεράκη – υπεύθυνη Έκθεσης